ΕΡΜΗΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ Επίδοση και ποιότητα του αέρα


Οι καινοτομικές κατασκευαστικές λύσεις που εφαρμόζονται στις ερμητικές εστίες των θερμαστρών Ξύλου και Πέλλετ, επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων των προϊόντων, διατηρώντας την ποιότητα του αέρα μέσα στο οικιακό περιβάλλον.

Χάρη στην πλήρως στεγανή κατασκευή τους, οι ερμητικές θερμάστρες δεν καταναλώνουν το οξυγόνο του περιβάλλοντος στο οποίο είναι εγκαταστημένες, παίρνοντας τον αέρα για την καύση απ' ευθείας από τον εξωτερικό χώρο.

Οι Ερμητικές θερμάστρες μπορούν κατά συνέπεια να τοποθετούνται στο εσωτερικό όλων των κατοικιών που έχουν καλή μόνωση και ακόμη και μέσα σε παθητικές κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Μία μονάδα κατασκευασμένη με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την αποφυγή της εισόδου κρύου αέρα μέσα στο οικιακό περιβάλλον από τις εξωτερικές υποδοχές αερισμού, οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες στην προκειμένη περίπτωση.

Είναι επίσης δυνατή η χρήση ενός μόνο ομοαξονικού σωλήνα, ο οποίος επιτρέπει ταυτόχρονα την λήψη του αέρα καύσης και την έξοδο των καυσαερίων. Ο εισερχόμενος αέρας θερμαίνεται κατά την επαφή του με το σωλήνα των εξερχόμενων καυσαερίων, μειώνοντας και τις καταναλώσεις, χάρη στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος της εγκατάστασης.ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ