ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Συνεχής Έρευνα και Καινοτομία


Η επιθυμία συνεχούς βελτίωσης οδηγεί όλες τις δραστηριότητές μας, που στοχεύουν στην ανάπτυξη και στην ανάλυση, στην επίτευξη μιας σταθερής εξέλιξης. Σημαντική είναι η ενέργεια και οι πόροι που επενδύονται προκειμένου να καταστούν τα προϊόντα Piazzetta το παράδειγμα για λύσεις αναφοράς.

Η αναζήτηση καινοτομικών λύσεων οδήγησε την Εταιρία στην επίτευξη πολυάριθμων διεθνών πατεντών ευρεσιτεχνίας που χαρακτηρίζουν την παραγωγή με αποκλειστικό τρόπο.

Η προσοχή που δίδεται στην ανάπτυξη των προϊόντων Piazzetta αναγνωρίζεται και από τις πλέον αυστηρές διεθνείς πιστοποιήσεις.MULTIFUOCO SYSTEM®

Ομοιόμορφη και διοχετεύσιμη θερμότητα

Αποκλειστικό σύστημα εξαναγκασμένου αερισμού με πατέντα ευρεσιτεχνίας, το οποίο θερμαίνει το περιβάλλον με ροή θερμού αέρα από το κάτω μέρος.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
HSS Heat storage system

Σύστημα Συσσώρευσης που παρατείνει την απόλαυση της θερμότητας

Το αποκλειστικό σύστημα συσσώρευσης, Heat Storage HSS μπορεί να εγκατασταθεί στις καινούριες Θερμάστρες Ξύλου...

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
BCS Burn Control system

Η φλόγα του ξύλου που ρυθμίζεται με το τηλεχειριστήριο

Οι Ερμητικές θερμάστρες Ξύλου με Burn Control System BCS, επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της φλόγας, με ηλεκτρονικό έλεγχο και διαχείριση με τηλεχειριστήριο...

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
THERMO ΠΕΛΕΤ

Η θερμάστρα που τροφοδοτεί την εγκατάσταση θέρμανσης

Η θερμάστρα διαθέτει εσωτερικό λέβητα, ο οποίος μέσω των απαραίτητων διατάξεων ενσωματώνεται...

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΕΡΜΗΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ

Επίδοση και ποιότητα του αέρα

Οι καινοτομικές κατασκευαστικές λύσεις που εφαρμόζονται στις ερμητικές εστίες των θερμαστρών Ξύλου και Πέλλετ...

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ALUKER®

Καλύτερη απόδοση και πιο λαμπερή φλόγα.

Οι εστίες είναι κατασκευασμένες με πλάκες Aluker®. Πρόκειται για ένα αποκλειστικό πυρίμαχο κεραμικό υλικό...

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ