Σόμπες Πέλετ

Terra Cotta 11,1 kW - 54,4x56,3x132 cm

Σόμπες Πέλετ Πρακτικότητα και Εξοικονόμηση

Οι Θερμάστρες Πέλλετ αποτελούν μία βέλτιστη, ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση χρήσης, διαθέτουν πρακτική φόρτωση και αποθήκευση του καυσίμου.

Τα καινούρια προϊόντα λειτουργίας με Πέλλετ Piazzetta διαθέτουν επίσης το Σύστημα Multifuoco, αποκλειστική τεχνολογία από την οποία διακρίνεται η παραγωγή μας. Το σύστημα Multifuoco, πέρα από το πλεονέκτημα της εξασφάλισης της ομοιογένειας της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, επιτρέπει τη διοχέτευση της θερμότητας και σε άλλους χώρους και, χάρη στο Σύστημα Dual Power, είναι δυνατή μία ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας και ροής του αέρα σε διαφορετικούς χώρους.

Με το τηλεχειριστήριο LCD της σειράς παραγωγής είναι δυνατή η διαχείριση όλων των λειτουργιών προγραμματισμού, έναυσης, σβησίματος, ελέγχοντας τη θερμοκρασία και διατηρώντας τον καθορισμό της επιθυμητής θερμοκρασίας.

Είναι διαθέσιμα δύο προγράμματα εξοικονόμησης της ενέργειας που επιτρέπουν τον προγραμματισμό της λειτουργίας της θερμάστρας βελτιστοποιώντας την κατανάλωση. Οι λειτουργίες ECO και Energy Saving φροντίζουν αντίστοιχα τη ρύθμιση της ισχύος και της έντασης της φλόγας, το σβήσιμο και την αυτόματη επανεκκίνησή της.

Εξ αποστάσεως, με ένα SMS είναι δυνατή η αποστολή εντολών έναυσης ή σβησίματος της θερμάστρας.ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ