Ξυλόσομπες

Bianco 9 kW - 54,8x54,8x115 cm

Ξυλόσομπες Παράδοση και Καινοτομία

Οι θερμάστρες Piazzetta διακρίνονται για τη χρήση εστιών υψηλής απόδοσης, που καθίστανται ακόμη πιο αποδοτικές με την υιοθέτηση σημαντικών, ακόμη και πρόσφατων τεχνολογιών.

Η αποτελεσματικότητα της καύσης εξασφαλίζεται από τη βαθμονόμηση των ροών κύριου, δευτερεύοντος και τριτογενούς αέρα, εξασφαλίζοντας υψηλές επιδόσεις και χαμηλές εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η υψηλή αυτονομία της λειτουργίας, αυξάνοντας τη διάρκεια της φλόγας, και μειώνοντας τις επεμβάσεις για την επαναφόρτωση των ξύλων.

Η κλασική θέρμανση με ακτινοβολία, μεταφορά και φυσική μεταγωγή μπορεί να συμπληρωθεί με τα αποκλειστικά συστήματα εξαναγκασμένου αερισμού Multifuoco και Multifuoco Plus.

Μπορείτε να απολαμβάνετε πάντα την ευχάριστη παρουσία της φλόγας χάρη σε μια ροή αέρα που αγκαλιάζει συνεχώς το τζάμι διατηρώντας το καθαρό.ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ