ΜΑΓΙΟΛΙΚΑ Σοφή Βιοτεχνική επεξεργασία


Μόνο μία επαγγελματική εμπειρία που μεταδίδεται επιτρέπει την επίτευξη μεγάλων επιφανειών και ιδιαίτερης φόρμας που διακρίνουν τα κεραμικά προϊόντα Piazzetta.

Η δημιουργία της μαγιόλικας αποτελεί μία έρευνα ισορροπίας ανάμεσα σε μηχανικές, θερμικές τάσεις, και αντοχής στη θερμότητα. Οι μαγιόλικες συγκρατούν τη θερμότητα που διαχέεται από την εστία και την μεταβιβάζουν με σταθερό και ομοιόμορφο τρόπο σε όλο το περιβάλλον, δημιουργώντας μία πραγματική “θερμική μετάδοση”, και αφήνοντας μια ευχάριστη ζεστασιά ακόμη και μετά το σβήσιμο της φλόγας.Η παραγωγή μιας επένδυσης από Μαγιόλικα απαιτεί χρόνο και γνώση: για όλο τον παραγωγικό κύκλο χρειάζονται από 12 έως 15 ημέρες.Επεξεργασμένες χημικές διεργασίες δίνουν τη δυνατότητα ανακάλυψης μιας άπειρης παλέτας χρωμάτων, καθιστώντας ζωντανό το μίγμα του κεραμικού. Δημιουργούνται έτσι πραγματικά, αποκλειστικά έργα τέχνης, καρπός του έργου και της μαγείας των φυσικών στοιχείων που τα συνθέτουν.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ